Đề thi thử Ngữ văn THPTQG (Đề số 12)
18.247 lượt xem 1.023 lượt tải

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
Mỗi người trên thế giới đều là những người khách bộ hành, mỗi ngày đều bước đi
một cách chủ động hoặc bị động trên con đường mình đã chọn...
Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta còn gặp phải những hố
sâu do người khác đào ra, gặp phải sự tấn cống của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh. Bất
luận gian khó thế nào, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta còn phải đối mặt. Sống tức là
thực hiện một cuộc hành trình không thể trì hoãn...
Trước muôn vàn lối rẽ, không ai có được bản đồ trong tay, cũng không phải ai cũng
có kim chỉ nam dẫn đường, tất cả đều phải dựa vào sự phán đoán và lựa chọn của bản
thân. Nếu bạn rẽ nhầm lối, khoảng cách với xuất phát điểm sẽ bị rút ngắn ngược lại, nếu
rẽ đúng, con đường phía trước sẽ bằng phẳng, rộng rãi.
(Trích Bí quyết thành công của Bill Gates, Khẩm Sài Nhân, NXB Hồng Đức).

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên. (0,5 điểm)
Câu 2: Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu:
Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta con gặp phải những hố sâu do
người khác đào ra, gặp phải sự tấn cống của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh. (1,0 điểm)
Câu 3: Anh/Chị hiểu như thế nào về câu nói: Nếu bạn rẽ nhầm lối, khoảng cách với xuất
phát điểm sẽ bị rút ngắn ngược lại, nếu rẽ đúng, con đường phía trước sẽ bằng phẳng,
rộng rãi?(1,0 điểm)
Câu 4: Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/chị? (0,5 điểm)
II. LÀM VĂN (7 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến
được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình
không thể trì hoãn”.
Câu 2 (5,0 điểm)
Trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà, nhà văn Nguyễn Tuân tự coi mình là người
“đi tìm cái thứ vàng của màu sắc núi sông Tây Bắc...”
Anh/Chị hãy cảm nhận về thứ vàng của màu sắc núi sông Tây Bắc qua hình tượng con
Sông Đà.