Chính sách bảo mật

Về Megabook

Megabook có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của khách hàng bao gồm: Tên, sdt, địa chỉ, đơn hàng đã mua trên website Megabook cam kết dữ liệu khách hàng luôn được an toàn tuyệt đối, không chia sẻ với bất kì bên thứ 3 nào khác

Về khách hàng

Mỗi khách hàng khi mua sách có chữ mã Video bài giảng có thể đăng nhập vào trang : https://megabook.vn/video-kem- sach để xem video bài giảng.

Mỗi 1 video bài giảng xem được nhiều lần trên 1 tài khoản đăng nhập. Chủ sở hữu có trách nhiệm không được chia sẻ video bài giảng với bên thứ 3 nào khác, hoặc sao lưu, chia sẻ trên các website, trang mạng xã hội với bất kì mục đích gì. Nếu phát hiện sẽ chịu trách nhiệm về việc: Vi phạm bản quyền và làm việc với pháp luật