Tài liệu

Tài liệu sinh học về ADN và Gen

163 lượt xem 38 lượt tải

Bộ tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức về ADN và Gen, kèm theo đó là các bài tập ở hai dạng trắc nghiệm và tự luận giúp các em tổng ôn, thực hành để làm chủ kiến thức phần này.