Lưu ý khi xét tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2019

Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất phải đăng ký dự thi môn năng khiếu tại Đại học Sư Phạm Hà Nội 2.

Năm 2019, Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 tiếp tục tổ chức tuyển sinh các ngành trong cả nước và thí sinh nước ngoài. Trường nhận hồ sơ xét tuyển thẳng trước ngày 20/5/2019.

Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất phải đăng ký dự thi môn năng khiếu tại Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2. Thời gian đăng ký xét tuyển vào đại học từ 1/4 đến 20/4. Thí sinh đăng ký ghi trong phiếu đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Trường nhận hồ sơ xét tuyển thẳng trước ngày 20/5/2019.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ ngày 22/7 đến 17h ngày 29/7, điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu từ ngày 22/7 đến ngày 31/7.

Việc xét tuyển dựa theo kết quả học tập. Các ngành sư phạm (trừ ngành Giáo dục Thể chất) yêu cầu: Thí sinh tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm cả ba năm lớp 10, 11, 12 xếp loại khá trở lên; học lực lớp 12 xếp loại giỏi, điểm trung bình chung tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.

Ngành Giáo dục Thể chất yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm cả 3 năm lớp 10, 11, 12 xếp loại khá trở lên; học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên, điểm trung bình chung tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 6.5 trở lên.

Các ngành ngoài sư phạm yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT (có điểm trung bình từng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển ở lớp 12 đạt từ 5 điểm trở lên).

Trường thiết lập mô hình tiêu biểu về mạng lưới kết nối giữa trường sư phạm với các trường phổ thông.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chuyên đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học trình độ đại học, sau đại học. Trường đồng thời nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ trình độ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học giáo dục, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục khu vực nông thôn và miền núi phía Bắc với khu vực thành thị. 

Ngoài ra, trường thiết lập mô hình tiêu biểu về mạng lưới kết nối giữa trường sư phạm với các trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước.

Thí sinh có nguyện vọng tham gia đăng ký tuyển sinh truy cập websiteFacebook; ĐT: 0855 002 002.