Tỷ lệ chọi vào Đại học năm 2019 cả nước là 1.91

653.000 thí sinh có nguyện vọng sử dụng điểm thi để xét tuyển vào các trường Đại học năm 2019, trong đó tổng chỉ tiêu vào Đại học được Bộ giao cho tất cả các trường Đại học năm 2019 là: 341.594 (sử đụng điểm thi thpt quốc gia 2019)

 

Tỷ lệ chọi vào Đại học năm 2019 cả nước là 1.91

Theo đó, Bộ GD&ĐT vừa công bố số liệu các thí sinh đăng ký dự thi thpt quốc gia năm 2019. Dựa trên thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi THPT quốc gia 2019 trên cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 653.000 thí sinh đăng ký lấy kết quả để xét tuyển đại học.

Bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội có hơn 468.000 thí sinh đăng ký dự thi (chiếm 52,83% tổng số thí sinh), bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên có gần 302.000 thí sinh đăng ký dự thi (chiếm 34,07% tổng số thí sinh); Hơn 27.000 thí sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp. Hà Nội có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm hơn 74.000 thí sinh, tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh gần 71.000 thí sinh.

Dựa trên số liệu các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển tính đến thời điểm hiện tại (còn 1 lần thay đổi nguyện vọng nữa vào cuối tháng 7 – sau khi biết điểm thi thpt quốc gia) thì có 653.000 thí sinh lấy kết quả Đại học để xét tuyển vào Đại học.

Trong đó tổng chỉ tiêu Bộ GD&ĐT giao cho các trường Đại học năm 2019 là 483.562  chỉ tiêu trong đó trong đó chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức thi THPT quốc gia là 341.594 (70,6%), chỉ tiêu theo các phương thức khác, đánh giá năng lực, tuyển thẳng, học bạ thpt … là 141.968.

Trên cơ sở chỉ tiêu đó và tổng thí sinh đăng ký dự thi thpt quốc gia để xét tuyển vào Đại học sơ bộ tỉ lệ chọi là 1,91, xấp xỉ 2 thí sinh sẽ lấy 1 thí sinh vào Đại học. Tuy nhiên đây mới chỉ là số liệu lần 1, các thí sinh sẽ có sự thay đổi vào cuối tháng 07 tới sau khi biết điểm thi. Các thí sinh sẽ điều chỉnh thậm chí là dự báo thay đổi đáng kể.

Tin tức khác
Xem nhiều nhất