Công thức giải nhanh Hóa học vô cơ

138 79

Dạng 1 :
Kim Lọai + axit loại 1 ( H
m
muối

sunfat
= m
kim loại
+ 96
n
hay m
H
2
2
SO
4

loãng
hoặc HCl)
muối

clorua

muối (sunfat hoặc clorua) +
= m
+ 71
Bảo toàn e : n
cho
= n
nhận
với n
= mol kim loại . hóa trị kim loại đó
n
cho
nhận
= 2.
Câu 1: Cho 5,2 g hỗn hợp Al, Fe và Mg vào dd HCl dư thu được 2,24 lít khí H
kim loại
(đktc). Cô cạn dung dịch thu được
bao nhiêu gam muối khan ? A. 10,8 B. 11,5 C. 12,3 D,14,6
Giải :
2, 24
n 0,1
H
2
22, 4

m
muối
= m
kim loai
Câu 2: Cho 10,8 g hỗn hợp Zn, Cd và Al vào dd H
+ 71.0,1=5,2+7,1=12,3 . Ta chọn C
2
SO
4
2
loãng, dư thu được 0,5 g khí H
. Cô cạn dung dịch thu
được m gam muối khan. Giá trị m là : A. 40,4 B. 37,2 C. 36,4 D. 34,8
Giải :
H
2
0, 5
0, 25
n 
m
2
muối
= m
kim lọai
+ 96.0,25=10,8 + 24 = 34,8 . Ta chọn D
2
Câu 3 (ĐH khối B – 2010): Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp g m hai kim loại ki m th vào 200 ml
dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch ch a các ch t tan có n ng đ mol b ng nhau. Hai kim loại trong
là A. Mg và Ca B. Be và Mg C. Mg và Sr D. Be và Ca

Giải : Vì dung dịch ch a các ch t tan có n ng đ b ng nhau nên số mol 2 kim loại ki m th b ng nhau và
b ng số mol HCl dư (nếu có) , n
= 0,25 mol
M + 2HCl MCl
2
+ H
HCl
nên ,
a 2a a
n
HCl
(dư) = a/2 nên
2

      
nên có Be và Ca là hợp lý, chọn D
9 40
0, 25 2 0, 5 0,1 M 24, 5
2
a a a
Câu 4 (ĐH khối A – 2010): Cho 7,1 gam hỗn hợp g m m t kim loại ki m và m t kim loại ki m th tác
dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại , là
A. natri và magie. B. liti và beri. C. kali và canxi. D. kali và bari.
Giải: Gọi M đại diện 2 kim loại, n là hóa trị
2M + 2nHCl 2MCl
Bảo toàn elctron :
n
+ nH
2

  

   
1 M 14,2
7,1 5, 6
n
n
.n 2. M 14,2n
2 M 28, 4
M 22, 4

  

mà 1 < n < 2 nên 14,2 < M < 28,4 ta chọn Na và Mg , đáp án A

H 
2

FREESHIP

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 250.000 vnđ

SHIP COD

Nhận hàng và thanh toán tiền tại nhà

Dịch vụ tốt nhất

Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của chúng tôi