Close

HỌC THỬ BỘ VIDEO BÀI GIẢNG TRỌNG ÂM PHÁT ÂM

Bộ Video Bài Giảng Trọng Âm Phát Âm Chuyên Sâu

Bộ Sách Tự Học Đột Phá Tiếng Anh Chuyên Đề TRỌNG ÂM PHÁT ÂM

HỘP QUÀ TẶNG

+

Bộ 5 Đề Thi Hay Chuẩn Cấu Trúc 2016 64 Câu

Em Hãy Nhập Mã Code Phía Sau Sách Để Xem Toàn Bộ Bộ Video Nhé

  1.  Thạc sĩ giảng dạy Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  2. Giảng viên Ielts và Giao Tiếp tại nhiều trung tâm Tiếng Anh tại Hà Nội như Sunrise Academy, Binco, Nam Giang Global…

Cô Nhật Uyên Thạc Sĩ Tiếng Anh Tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TRỌNG ÂM - Phần 1

3 Quy Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Cơ Bản Phải Nhớ Với Từ 2 Âm Tiết

EM HÃY NHẬP MÃ CODE ĐỂ XEM TOÀN BỘ BỘ BÀI GIẢNG NGỮ PHÁP

Bải giảng sẽ giúp em hiểu sâu được những gì?

  1. Hiểu được 3 quy tắc cơ bản đầu tiên trong phần trọng âm
  2. Thực hành các quy tắc đánh dấu trọng âm với từ 2 âm tiết
  3. Nắm được thế nào là hậu tố và cách đánh trọng âm với các hậu tố cơ bản

TRỌNG ÂM - Phần 3

TRỌNG ÂM - Phần 2

Coming Soon

Coming Soon

BẢN HỌC THỬ

LESSON 1

...